AGH logo
linia
BG logo
 
 
 


okładka
 

 

Podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej

Redakcja naukowa
Natalia Iwaszczuk
Strona tytułowa, strona redakcyjna, spis treści
str. 1-3 Pełny tekst:     pdf      (254kb)

Małgorzata Okręglicka

Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty
str. 5-14 Pełny tekst:     pdf      (367kb)

Anna Lemańska-Majdzik

Budowanie relacji z klientem – działania przedsiębiorstw sektora MSP
str. 15-25 Pełny tekst:     pdf      (377kb)

Grzegorz Ginda, Dominika Dawiec

przegląd narzędzi wieloatrybutowej analizy decyzji do wyboru wariantu inwestycji w miejskiej energetyce cieplnej
str. 27-41 Pełny tekst:     pdf       (368kb)

Andrzej Łodziński

Podejście wielokryterialne do wspomagania decyzji w warunkach ryzyka
str. 43-53 Pełny tekst:     pdf      (3,4Mb)

Ewa Raczyńska

Lean management czy doskonalenie procesów biznesowych – co wybrać dla ochrony zdrowia?
str. 55-63 Pełny tekst:     pdf      (366kb)

Bartosz Soliński, Elżbieta Omyła

Doskonalenie systemu produkcyjnego mikroprzedsiębiorstwa z wykorzystaniem koncepcji Lean manufacturing
str. 65-80 Pełny tekst:     pdf      (2,4Mb)

Andrzej Marcinkowski, Paweł Haręża

Wpływ na środowisko procesu wstępnego przygotowania odpadów opakowaniowych do recyklingu
str. 81-95 Pełny tekst:     pdf      (547kb)

Paweł Ptaszek

Czynniki kształtowania ładu korporacyjnego spółek komunalnych
str. 97-108 Pełny tekst:     pdf      (347kb)

Maciej Schab

Różnorodność organizacyjna a model kontroli zarządczej w średniej wielkości przedsiębiorstwach wytwórczych – tożsamość, kultura organizacyjna, dojrzałość procesowa
str. 109-120 Pełny tekst:     pdf      (356kb)
 
   

  All rights reserved © 2007-2022 Akademia Górniczo-Hutnicza