AGH logo
linia
BG logo
 
 
 


okładka
 

 

Przedsiębiorczość i ryzyko w działalności gospodarczej

Redakcja naukowa
Natalia Iwaszczuk
Strona tytułowa, strona redakcyjna, spis treści
str. 1-3 Pełny tekst:     pdf      (1,2Mb)


Część I. Przedsiębiorczość i innowacje w działalności gospodarczeJ
str. 5 Pełny tekst:     pdf      (81kb)

Dominik Kowal

Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce
str. 7-29 Pełny tekst:     pdf      (0,9Mb)

Paweł Filipowicz

Użytkownik jako źródło tworzenia wartości produktów innowacyjnych
str. 31-41 Pełny tekst:     pdf       (487kb)

Beata Tarczydło

Współdzielenie usług transportu miejskiego a bezpieczeństwo ludzi. Przegląd badań
str. 43-55 Pełny tekst:     pdf      (375kb)


Część II. Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczeJ
str. 57 Pełny tekst:     pdf      (81kb)

Natalia Hubicka, Maria Richert, Rafał Hubicki, Piotr Łebkowski

Ryzyko działalności gospodarczej w warunkach kryzysu pandemicznego 2019. Studium przypadku
str. 59-74 Pełny tekst:     pdf      (403kb)

Ewa Kubińska-Jabcoń, Mariusz Niekurzak, Beata Paliś

Możliwość zastosowania algorytmu do monitorowania i zarządzania ryzykiem ekologicznym na przykładzie spalarni odpadów komunalnych
str. 75-95 Pełny tekst:     pdf      (1,1Mb)

Małgorzata Białas

Wpływ stosowanych zasad rachunkowości na możliwość ograniczania ryzyka kredytowego przez tworzenie rezerw celowych na kredyty udzielone przez banki działające w polsce w latach 2018–20211
str. 97-112 Pełny tekst:     pdf      (386kb)

Bartosz Rymkiewicz

Turystyczny fundusz pomocowy – narzędzie wsparcia czy kolejne obciążenie dla branży turystycznej?
str. 113-123 Pełny tekst:     pdf      (359kb)
 
   

  All rights reserved © 2007-2022 Akademia Górniczo-Hutnicza