AGH logo
linia
BG logo
 
 
 


okładka
 

 

Decyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia

Redakcja naukowa:
Natalia Iwaszczuk
Strona tytułowa, strona redakcyjna, spis treści
str. 1-3 Pełny tekst:     pdf      (271kb)


Przedmowa
str. 5-6 Pełny tekst:     pdf      (206kb)

CZĘŚĆ I

DECYZJE MENEDŻERSKIE A RYZYKO
str. 7

Hanna SOROKA-POTRZEBNA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ MIKRO-, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
str. 9-17 Pełny tekst:     pdf      (378kb)

Natalia HUBICKA, Rafał HUBICKI, Maria RICHERT

RYZYKO PROJEKTÓW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. BADANIE POSTAW MENEDŻERÓW
str. 19-32 Pełny tekst:     pdf       (599kb)

Aleksander IWASZCZUK, Valentyna YAKUBIV, Jarosław BARAN

POPYT INWESTYCYJNY NA ZŁOTO W CZASIE KRYZYSU
str. 33-54 Pełny tekst:     pdf      (1,7mb)

CZĘŚĆ II

DECYZJE W ZAKRESIE MARKETINGU I KONTROLI
str. 55

Joanna MIŁOŃ

WYDARZENIE SZKOLNE JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO SZKOŁĄ
str. 57-71 Pełny tekst:     pdf      (1,0Mb)

Kornelia PRZEDWORSKA

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO-LOGISTYCZNE W FIRMACH POŚREDNICZĄCYCH W HANDLU WĘGLEM KAMIENNYM
str. 73-85 Pełny tekst:     pdf      (519kb)

Maciej SCHAB, Marek DUDEK

WYBRANE ASPEKTY KONSTRUOWANIA MODELU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM
str. 87-99 Pełny tekst:     pdf      (343kb)

CZĘŚĆ III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: ASPEKTY SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE
str. 101

Marta KOŁODZIEJ-HAJDO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W POLSCE – ANALIZA POZIOMU ZAANGAŻOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
str. 103-115 Pełny tekst:     pdf      (397kb)

Maciej SABAL, Aleksander IWASZCZUK

BADANIA POSTAW MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI W OBSZARZE GOZ. PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ
str. 117-132 Pełny tekst:     pdf      (433kb)

Agnieszka ZIELIŃSKA

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE REALIZACJI INWESTYCJI – NOWOŚĆ TECHNICZNA W KONFRONTACJI Z PRAWEM
str. 133-146 Pełny tekst:     pdf      (351kb)
 
   

  All rights reserved © 2007-2022 Akademia Górniczo-Hutnicza