AGH logo
linia
BG logo
 
 
 


okładka
 

 

Rynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji

Redakcja naukowa:
Natalia Iwaszczuk
Krzysztof Posłuszny
Strona tytułowa, strona redakcyjna, spis treści
str. 1-4 Pełny tekst:     pdf      (325kb)


Przedmowa
str. 5-6 Pełny tekst:     pdf      (211kb)

CZĘŚĆ I

GLOBALNE DETERMINANTY ZMIAN WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU
str. 7

Łukasz WACŁAWIK

WPŁYW GLOBALIZACJI NA ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE INFORMACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH FRANCUSKICH
str. 9-19 Pełny tekst:     pdf      (338kb)

Aleksander IWASZCZUK, Paweł JASTRZĘBSKI, Jarosław BARAN

ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWU NA GLOBALNY RYNEK ROPY NAFTOWEJ
str. 21-37 Pełny tekst:     pdf      (850kb)

Marek MICHALSKI

ROZWÓJ ENERGETYKI JĄDROWEJ W WARUNKACH GLOBALIZACJI
str. 39-49 Pełny tekst:     pdf       (583kb)

Karolina RYŚ

ROZWÓJ USŁUG DLA BIZNESU ŚWIADCZONYCH W CENTRACH BPO/SSC W POLSCE
str. 51-60 Pełny tekst:     pdf      (626kb)

Janusz CZAJKOWSKI, Ewa BECK-KRALA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W STRATEGICZNYM ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYCZNYM – ANALIZA PRZYPADKU
str. 61-75 Pełny tekst:     pdf      (375kb)

Piotr GÓRSKI

SPOŁECZNE ASPEKTY INDUSTRIALIZACJI W BADANIACH PROWADZONYCH W KRĘGU KAZIMIERZA DOBROWOLSKIEGO
str. 77- Pełny tekst:     pdf      (335kb)

CZĘŚĆ II

WPŁYW CZYNNIKÓW FINANSOWYCH I NIEFINANSOWYCH NA WSPÓŁCZESNE RYNKI I ORGANIZACJE
str. 87

PRZYDATNOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚCI NIEFINANSOWEJ W OCENIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI

Bogusława BEK-GAIK, Marlena PABIAN
str. 89-100 Pełny tekst:     pdf      (346kb)

Małgorzata BIAŁAS

WPŁYW MSSF 9 NA KLASYFIKACJĘ I WYCENĘ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH BANKÓW
str. 101- Pełny tekst:     pdf      (352kb)

Dawid GIEMZA

GENERACJA NEET NA RYNKU PRACY W POLSCE – UJĘCIE REGIONALNE
str. 113-124 Pełny tekst:     pdf      (797kb)

Mateusz CODOGNI

STRUKTURY ORGANIZACYJNE STARTUPÓW A MODELE ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ
str. 125-133 Pełny tekst:     pdf      (324kb)

Maciej SABAL

PERSPEKTYWY WSPARCIA STARTUPÓW W LATACH 2021–2027
str. 135- Pełny tekst:     pdf      (329kb)
 
   

  All rights reserved © 2007-2022 Akademia Górniczo-Hutnicza