okładka
 

  

Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? :

II ogólnopolska konferencja naukowa : [Kraków, 30 maja 2003 r. : fragmenty] /
red. ksiegi konferencyjnej Lesław H. Haber
tom I
Strona tytułowa
str. 1 Pełny tekst:     pdf    (61kb)


Spis treści
str. 6 Pełny tekst:     pdf    (68kb)


Uwagi wstępne
str. 25 Pełny tekst:     pdf    (40kb)


SESJA PLENARNA
str. 31 Pełny tekst:     pdf    (26kb)

Tomasz Goban-Klas

ONTOLOGIA INTERNETU
str. 33 Pełny tekst:     pdf    (63kb)

Ryszard Tadeusiewicz

PODPIS ELEKTRONICZNY. USTAWA I CO DALEJ?
str. 41 Pełny tekst:     pdf    (91kb)

Włodzimierz Roszczynialski

E-LEARNING - NARZĘDZIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
str. 53 Pełny tekst:     pdf  (204kb)

Krystyna Doktorowicz

SPOŁECZCZNOŚCI WIRTUALNE - CYBERPRZESTRZEŃ W POSZUKIWANIU UTRACONYCH WIĘZI
str. 59 Pełny tekst:     pdf    (61kb)

Jolanta Kulpińska

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO - PRZYKŁAD FINLANDII
str. 67 Pełny tekst:     pdf    (61kb)

Piotr Sienkiewicz

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE JAKO SYSTEM CYBERNETYCZNY
str. 75 Pełny tekst:     pdf  (195kb)

Władysław Jacher

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE JAKO FAKT SPOŁECZNY
str. 85 brak zgody autora

Jerzy Mikułowski-Pomorski

KULTURA JAKO KOMUNIKACJA W SPOŁECZEŃSTWIE SIECI
str. 93 brak zgody autora

Lech W. Zacher

OD SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DO SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY (DYLEMATY TRANZYCYJNE: MIĘDZY INFORMACJĄ, WIEDZĄ I WYOBRAŹNIĄ)
str. 103 Pełny tekst:     pdf    (73kb)

Kazimierz Doktór

INFORMACJA JAKO DEMIURG ORGANIZACJI
str. 113 brak zgody autora

Marian Niezgoda

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNEJ: IDEA CZY RZECZYWISTOŚĆ
str. 121 Pełny tekst:     pdf    (68kb)

Lesław H. Haber

FORMOWANIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO - KRAKOWSKI EKSPERYMENT INTERNETOWY W AGH
str. 131 Pełny tekst:     pdf    (82kb)


CZĘŚĆ I - Rozwój społeczeństwa informacyjnego - teoria i praktyka
str. 141 Pełny tekst:     pdf    (27kb)

Bohdan Jung

BLASKI I CIENIE PROGRAMU "E-EUROPE"
str. 143 Pełny tekst:     pdf  (103kb)

Dariusz Dudzik

"E-...", WIZJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA INFORAMCYJNEGO
str. 155 Pełny tekst:     pdf    (84kb)

Bogumiła Barańska

CZY ZMIERZAMY DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO?
str. 169 Pełny tekst:     pdf    (64kb)

Sebastian Wierny

PROGRAM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO A PROGRAMOWANIE SPOŁECZNE
str. 177 Pełny tekst:     pdf    (49kb)

Barbara Borowik, Regina Borowik

MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA "SPOŁECZEŃSTWA SIECI" MANUELA CASTELLSA
str. 183 brak zgody autorów

Edward Radosiński, Adam Dzidowski

ŁAŃCUCH WARTOŚCI DODANEJ A INTERNET
str. 191 brak zgody autora

Bogdan Berezenko

UTRWALENIE W PRAWIE UKRAIŃSKIM IDEI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
str. 205 brak zgody autora

Agnieszka Jeran

MIT INERNETU JAKO MIEJSCA POSZUKIWANIA INFORMACJI
str. 213 Pełny tekst:     pdf    (81kb)


CZĘŚĆ II - Wpływ technologii informacyjnych na procesy edukacyjne
str. 223 Pełny tekst:     pdf    (31kb)

Jerzy Mischke

NIEKTÓRE ASPEKTY E-EDUKACJI (ZWŁASZCZA W UCZELNIACH TECHNICZNYCH)
str. 225 brak zgody autora

Anna Grobel-Kijanka, Tomasz Wojdyński

SUSZI POBUDZA APETYT
str. 235 brak zgody autora

Stanisław Paszczyński

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ - POLSKIE UWARUNKOWANIA
str. 241 Pełny tekst:     pdf  (145kb)

Włodzimierz Figiel

PROJETOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W EDUKACJI I PRAKTYCE INŻYNIERSKIEJ
str. 249 Pełny tekst:     pdf    (96kb)

Joanna Krzyżak, Alicja Szczygieł

INTERNET W KSZTAŁTOWANIU KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
str. 261 Pełny tekst:     pdf  (122kb)

Anna Porębska

ZASOBY SIECIOWE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA STUDENTÓW UCZELNI TECHNICZNYCH - UŻYTECZNOŚĆ NOWYCH TECHNOLOGII W PROCESIE DYDAKTYCZNYM
str. 271 Pełny tekst:     pdf    (82kb)

Józef Szerłomski

MIEJSCE I ROLA NAUCZYCIELA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM W OPINIII STUDENTÓW PEDAGOGICZNYCH STUDIÓW FAKULTATYWNYCH AGH
str. 279 brak zgody autora

Dorota Wilk-Kołodziejczyk

POZYSKIWANIE WIEDZY W SIECIACH KOMPUTEROWYCH Z ROZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI
str. 285 Pełny tekst:     pdf  (239kb)

Krystyna Polańska

MODELOWA KONCEPCJA KULTURY INFORMATYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA
str. 279 Pełny tekst:     pdf    (93kb)

Ewa Jakubiak-Zapalska

CZY PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO ORGANIZACJI UCZĄCYCH SIĘ?
str. 303 brak zgody autora

Włodzimierz Figiel, Zbigniew Rudnicki

DOŚWIADCZENIA ZE STOSOWANIA INTERNETU W DYDAKTYCE
str. 309 Pełny tekst:     pdf  (232kb)

Waldemar J. Affelt

OTWIERACZ DO OCZU I INNE NARZĘDZIA MEMETYCZNE W EDUKACJI
str. 319 brak zgody autora


CZĘŚĆ III - Techniczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego
str. 329 Pełny tekst:     pdf    (30kb)

Marek Hetmański

NOWE ZDOLNOŚCI POZNAWCZE W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH
str. 331 Pełny tekst:     pdf    (69kb)

Małgorzata Heinrich, Grażyna Jasica

INFORMACJA W KSZTAŁTOWANIU NIEZAWODNOŚCI OBIEKTÓW
str. 341 brak zgody autora

Wojciech Lasoń, Piotr Walecki, Jan Trąbka

TELEMEDYCZNE BAZY DANYCH - TEORIA I PRAKTYKA
str. 349 brak zgody autora

Jerzy Tchórzewski, Krzysztof Zając, Mariusz Frączek, Marek Ostaszewski

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ WSPOMAGANE SYSTEMAMI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
str. 361 Pełny tekst:     pdf  (111kb)

Piotr Sienkiewicz

WIZJE I MODELE WOJNY INFORMACYJNEJ
str. 373 Pełny tekst:     pdf    (64kb)

Andrzej Łapa

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH WE WSPÓŁCZESNYCH KONFLIKTACH ZBROJNYCH
str. 379 brak zgody autora

Jan Kucharski, Piotr Sienkiewicz

ANALIZA SYSTEMOWA ROZWOJU TELEEDUKACJI
str. 387 Pełny tekst:     pdf  (171kb)

Artur Wrzalik

APLIKACJE TELEWIZYJNE WYKORZYSTYWANE W PROCESIE EDUKACJI NA ODLEGŁOŚĆ - WYBRANE ASPEKTY
str. 399 Pełny tekst:     pdf  (323kb)

Michał Goliński

POLSKA JAKO SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - OCENA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
str. 407 Pełny tekst:     pdf  (798kb)

Jakub Isański

ZWIĄZKI TURYSTYKI Z FOTOGRAFIĄ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM. GLOBALNE I LOKALNE PRZEMIANY POD WPŁYWEM ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I ICH WYKORZYSTANIE W TURYSTYCE
str. 417 Pełny tekst:     pdf    (75kb)


CZĘŚĆ IV - Aspekty psychologiczne społeczeństwa informacyjnego. Zagrożenia i patologie
str. 429 Pełny tekst:     pdf    (30kb)

Danuta Walczak-Duraj, Małgorzata Matusiak

OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W OPINIACH STUDENTÓW
str. 431 brak zgody autora

Piotr Sienkiewicz, Małgorzata Jóźwiak

MODEL JAKOŚCI ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
str. 437 brak zgody autora

Aneta Janowska

CYBERTERRORYZM - RZECZYWISTOŚĆ CZY FIKCJA?
str. 445 Pełny tekst:     pdf    (56kb)

Grzegorz Ocytko

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻEŃ I KONFLIKTÓW
str. 451 Pełny tekst:     pdf    (54kb)

Tomasz Paklepa

KOMPUTER IZOLUJE CZY ŁĄCZY? BADANIA NAD UZALEŻNIENIEM OD KOMPUTERA I INTERNETU
str. 459 Pełny tekst:     pdf  (606kb)

Andrzej Augustynek

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU WŚRÓD STUDENTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE
str. 473 Pełny tekst:     pdf  (398kb)

Wacław Branicki

PROBLEMATYKA TOŻSAMOŚCI OSOBOWOŚCI INTERNAUTY
str. 481 brak zgody autora

Agata Maksymowicz

PATOLOGIE W INTERNECIE A PROBLEM CENZURY
str. 493 Pełny tekst:     pdf  (298kb)

Maria Katarzyna Grzegorzewska

RZECZYWISTOŚĆ MEDIALNA. SZANSE I ZAGROŻENIA
str. 499 Pełny tekst:     pdf    (67kb)


Wykaz uczestników konferencji - autorzy referatów
str. 509 Pełny tekst:     pdf    (56kb)
 
 
 


  All rights reserved © 2007-2022 Akademia Górniczo-Hutnicza