Tytuł:
Atlas geologiczny Galicyi. Z. 22. Cz. 2, Przemyślany (XII.6), Rohatyn (XII.7), Mikołajów i Bóbrka (XI.6).
Wariant tytułu:
Atlas geologiczny Galicji
Skala:
Skala 1:75 000.
Adres wydawniczy:
Kraków : wyd. nakł. Akademii Umiejętności : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, [ca 1912] (Wiedeń : wyk. w Zakładzie Wojskowym Geograficznym).
Seria:
(Wydawnictwo Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności w Krakowie ; z. 22)
Uwagi:
Uzup. pozycji jest: Atlas geologiczny Galicyi : tekst do zeszytu... / Wydawnictwo Komisyi Fizyjograficznej Akademii Umiejętności w Krakowie. - Kraków, 1887-1911.
Uwagi:
Rzeźba terenu przedst. za pomocą metody kreskowej i punktów wysokości.
Uwagi:
Objaśnienia w jęz. pol., niem.
Hasło dodatkowe:
Teisseyre, Wawrzyniec (1860-1939). Oprac.
Hasło dodatkowe:
Akademia Umiejętności (Kraków). Komisja Fizjograficzna.

Karty:
Przemyślany (XII.6)
Rohatyn (XII.7)
Mikołajów i Bóbrka (XI.6)